Äänen, purennan ja kehonhoito

VoiceWell-hoito on erityisesti äänentuottoon, hengittämiseen, purenta- ja nielemisongelmiin käytetty hoitomuoto. Hoitoon kuuluu myös lantion, selän, käsien tai jalkojen hoito tarvittaessa. VoiceWell-hoito sisältää erilaisia manuaalisia hoitomenetelmiä, esim. klassista tai mobilisoivaa hierontaa, faskia- (sidekudos-) ja nivelkäsittelyä. VoiceWell-hoidon ovat kehittäneet Kirsti Leppänen ja Kirsi Vaalio.

Hoidosta hyötyvät kaikissa puheammateissa toimivat henkilöt, kuten opettajat, luennoitsijat, puhelin- tai radiotyötä tekevät, papit, asiakaspalvelutyöntekijät ja äänialan ammattilaiset (laulajat ja muusikot) sekä ne, jotka soittavat tai laulavat harrastuksenaan.

VoiceWell-hoito auttaa myös ihan tavallista arkiäänen käyttäjää, jolla voi ilmetä erilaisia jännityksiä ja kireyksiä äänenkäytössä tai kipuja pään ja leukojen alueilla.

VoiceWell-hoito
• kaikille kehon perushuolloksi.
• poistaa jännitystiloja kehosta ja lisää siten yleistä hyvinvointia.
• helpottaa äänentuottoa ja hengitystä.
• vähentää purentalihasjännityksiä ja niistä aiheutuvia kiputiloja.
• on kehon huoltoa työkyvyn ylläpitämiseksi.
• lisää tietoisuutta omasta kehosta ja äänentuottotavasta.
• sisältää erilaisia manuaalisia hoitomenetelmiä, esim. perinteistä
tai mobilisoivaa hierontaa, faskia (sidekudos-) ja nivelkäsittelyä.

Hoidettavia alueita ovat
• erityisesti rintakehä, niska, kaula, kurkunpää, purentalihakset, leukanivel ja kieli.
• ääntä hoidettaessa ne lihakset ja rakenteet, joilla on välitön yhteys kurkunpään,
purennan, leukojen ja kielen toimintoihin.
• asento- ja ryhtimuutokset vaativat aina myös selän ja lantion
sekä tarpeen mukaan käsien ja jalkojen hoitoa.

in English

VoiceWell suits everybody, but especially those, who are professional voice users such as singers, teachers, priests, lecturers etc. Also the ones that have bad bite and problems with breathing benefit from the treatment.

VoiceWell–treatment increases general well being and relieves tensions in the body, thus freeing voice production and breathing. The aim is to make the client more conscious of one’s way to produce the voice, of one’s body and its functions as well as posture.

In the VoiceWell-treatment several manual treatment techniques may be used, incl. classical massage, fascia and joint articulation, soft tissue and joint mobilization The treatment is applied to the trunk, neck and throat area. Also the head including face as well as respiratory muscles, masticators and tongue are treated. After the treatment you may get coaching in basic vocal production.

VoiceWell-treatment is developed by two Finnish bodyworkers and voice professionals Kirsti Leppänen and Kirsi Vaalio.

Ajankohtaista

VoiceWell-koulutus Tampereella

23.9.2018

Uusi ryhmä aloittaa 2019. 

Tilaa ilmoittautumis-lomake voicewelltampere (at) gmail.com

(c)2018, All Rights Reserved