Ihmisäänen moninaisuus on kiehtonut koko elämäni ajan. Lauluopiskelut musiikkiopistossa ja yksinlauluoppilaana sekä laulaminen eri ryhmissä on opettanut itsestä ja omasta äänenkäytöstä monia uusia asioita. Opiskelupolkuni on ollut vaihtelevan monipuolinen; nuorisotyönohjaajakoulutuksen kautta musiikkiterapeutiksi avasi aivan toisenlaisia näköaloja. 

Koulutetun hierojan ammattitutkinto ja Voice Massage™ -terapeuttikoulutus loivat uuden alun. Voice Massage -terapeuttina toimin 1998–2009. Tiedon nälkä jatkui, ja aloitin opiskelut vuonna 2003 Tampereen yliopiston puheopin laitoksella. Pääaineena oli puhetekniikka ja vokologia (äänentutkimus ja –harjoittaminen) ja sivuaineita olivat mm. hypermedian ja logopedian aineopinnot sekä tieto- ja viestintätekniikan opetuskokonaisuudet. 

Opiskelun edetessä avautui mahdollisuus väitöstutkimukseen, jonka tavoitteena on selvittää erilaisten akustisten mittareiden avulla millainen naisopettajien ääni on laadultaan ja kestävyydeltään sekä miten eri tukitoimenpiteet voisivat edistää äänihyvinvointia. Jatko-opiskelijaoikeudet sain valmistumisen (2006) jälkeen, ja väitöstilaisuus oli helmikuussa 2012. Filosofian tohtoriksi valmistuin maaliskuussa 2012. 

Yli 20 työvuoden aikana käydyt opinnot, kokemukset kliinisestä työstä ja pohdiskelut antoivat alkusysäyksen kuinka vuosien kliinistä kokemusta voisi hyödyntää omien asiakkaiden parhaaksi. Itseä kiinnosti ja kiinnostaa edelleen laaja-alainen kehon, äänen, hengityksen, kurkunpään sekä kielen toimintojen että faskioiden käsittelymahdollisuudet. Näin syntyi VoiceWell-hoito. Tällä hetkellä toimin VoiceWell-kouluttajana sekä järjestän täydennyskoulutusta puheterapeuteille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille manuaalisista hoito-otteista. Olen valmistunut Dry Needling -professionaliksi, jossa annetaan lihasten triggerpisteille akupunktioneuloilla hoitoa.

Jos olet kiinnostunut itsesi kehittämisestä ja haluat saada työkaluja hoitotyön tueksi, ota yhteyttä ja kysy alkavista koulutuksista. Koulutuksia on tarjolla räätälöidysti purennan ja leukanivelen alueen hoitamiseen, äänentuoton alueen sekä hengityksen tasapainoon saattamiseksi.

Kirsti Leppänen, CV 
2017 Dry Needling -professional 
2012 FT, Tampereen yliopisto, Kasv.yksikkö, puhetekniikka ja vokologia  
2009- Voidis Oy, (Äänihyvinvointipalveluja tarjoavan yrityksen toimitusjohtaja)  
2009 VoiceWell-menetelmän kehittäjä ja kouluttaja/hoitaja 
2006 FM, Tampereen yliopisto hum.tdk, puhetekniikka ja vokologia, logonomi 
2002 Musiikkiterapeutti (AMK) 
1997 Koulutettu hieroja (TAKK) 
1996-2009 Tmi Kicka Leppänen 
1988 Nuorisotyönohjaaja 
1985 Ylioppilas, Harjavallan lukio 

(c)2018, All Rights Reserved