Opiskele VoiceWell®-hoitajaksi Tampereella!

Kouluttajana Kirsti Leppänen

VoiceWell®-koulutus puheterapeuteille

Tervetuloa äänen, purennan, hengityksen ja koko kehon ihmeelliseen maailmaan!
Uudistunut

VoiceWell-hoitajakoulutus puheterapeuteille 2024

Haluatko työkaluja äänenkäyttäjien lihaskireyksien hoitamiseen, optimaalisen äänenkäytön tukemiseen ja erilaisten äänihaasteiden hoitamiseen manuaalisin ja äänenhuollollisin keinoin?
Haluatko oppia tunnistamaan ja vapauttamaan kielen kireyksien aiheuttamia ongelmia äänessä, laulamisessa tai syömisessä? Haluatko ymmärtää paremmin hengitystä ja sen yhteyttä äänenkäyttöön?Haluatko itse oppia lisää palautumisesta ja saada vinkkejä asiakkaidesi avuksi?VoiceWell-koulutus tarjoaa tietoa ja työvälineitä kaikkeen tähän.


Tämä koulutus on räätälöity puheterapeuteille.
Pääsyvaatimuksena vähintään 2 vuoden työkokemus ammatissa sekä opiskelijalta odotetaan tervettä äänenkäyttöä, motivaatiota kehittää omaa osaamista manuaalisissa hoidoissa sekä opiskelumotivaatiota erityisesti kehon, äänentuoton, hengitykse ja kielen/artikulaation alueiden hoitotekniikoihin.

Opetus tapahtuu pienryhmissä sisältäen paljon henkilökohtaista ohjausta.
Uusi ryhmä aloittaa, kun osallistujia on vähintään 4. Koulutukseen otetaan enintään 9 opiskelijaa.
Koulutukseen kuuluu harjoittelu omilla asiakkailla niin hoitotekniikoiden, tutkimisen, ohjaamisen ja hoitopalautteiden koostamisen osalta. Koulutus koostuu ennakkoon itsenäisesti opiskeltavasta Purento-verkkokurssista (hinta erikseen ostettuna 460€) sekä seitsemästä lähiopetusjaksosta. Saat koulutuksen materiaalit PDF-muodossa etukäteen ennen kutakin moduulia sekä opetuksen ja henkilökohtaista ohjausta pienryhmässä. Yksi moduuli sisältää 15 opetustuntia. Koulutuksessa on mukana kouluttamassa useita äänialan (mm. näyttelijä/musikaalilaulaja, laulunopettaja) sekä kehonhuollon ammattilaisia. Lounaat omakustanteisia, lähipäivissä tarjoamme kahvit ja teet sekä pientä purtavaa.

VoiceWell-koulutuksessa saat
  • Kattavan lihasanatomian ja hoitotekniikat äänen, kurkunpään ja kielen sekä suunpohjan tutkimiseen ja hoitamiseen
  • Laaja-alaisen tietopaketin purennan ja leukanivelen anatomian ja fysiologian sekä näiden alueiden tutkimiseen, hoitamiseen ja ohjaukseen vinkkejä
  • Työkaluja oman äänenkäytön kehittämiseen
  • Tietoa ja harjoitusmenetelmiä äänenhoitamiseen, hengityksen vapauttamiseen ja artikulaation häiriöiden ja kireyksien tunnistamiseen
  • Kattavasti tietoa kuinka palautua paremmin ja tukea asiakkaiden kokonaisvaltaista palautumista

Koulutus on suunniteltu siten, että opettamamme tiedot ja taidot täydentävät perusammattia ja mahdollistavat VoiceWell-menetelmän soveltamisen osana puheterapeutin lääkinnällistä kuntoutusta. Koulutus koostuu faskiatekniikoiden, anatomian, fysiologian, kehon- ja lihashuollon teorian opetuksesta, soveltamisesta ja hoitotekniikoiden käytännön harjoittelusta ohjatusti lähipäivissä sekä harjoitusasiakkaiden hoitamisesta omassa työssä. Omista harjoitusasiakkaista palautetaan opintojen loppupuolella kirjallinen raportti. Koulutus jakautuu reilun puolenvuoden ajalle, lähipäivät pe-la, tarkemmat päivämäärät alempana.

VoiceWell®-koulutus on kokonaisuus (moduulit 1-8), jossa aiheet ja hoitoalueet opiskellaan järjestyksessä moduuleittain. Purento-verkkokurssin saat käyttöösi, kun ensimmäinen maksuerä on maksettu.

BASIC LEVEL ELI PERUSTASO: Tätä moduulia varten saat pääsyn Purento-verkkokurssille. Verkkokurssi sisältää kertausta aikaisempaan opittuihin hoitotekniikoihin kasvojen, suunpohjan ja purennan alueilta. Opiskele ja kertaa nämä ennen ensimmäistä tapaamista. Seuraavassa moduulissa kerrataan tämä kokonaisuus sekä tarkennetaan opittua käytännössä (ohjausta, tutkimista ja hoitotekniikoiden harjoittelua). Lisäksi opiskellaan faskioiden perustaa ja niiden yhteydestä koko kehon ja äänentuoton hyvinvointiin. 

12.-13.1.2024 PROFESSIONAL 1: Moduulin aiheena on kielentoiminta osana äänentuottoa ja leukojen sekä purennan tasapainoa. Purennan hoitotekniikoihin lisätään kielen alueen anatomia, fysiologia, tutkiminen ja hoitotekniikat. Syvän faskialinjan (deep line) yhteys jalkapohjien, kävelyn ja lantion kautta leukojen tasapainoon.

9.-10.2.2024 PROFESSIONAL 2: Moduulissa tutustutaan omaan ääneen ja opiskellaan äänentuoton teoriaa anatomian, fysiologian ja puhetekniikan sekä auditiivisen ja subjektiivisen arvioinnin näkökulmista. Opiskellaan äänenkäyttöä jokaisen oma ääni huomioiden ja äänen harjoittamista sekä palautteen antamista. Faskialinjoista opiskellaan pinnallinen takalinja ja lateraalilinja. Selän alueen hoitotekniikoita päinmakuulla ja istuen hyödyntäen dynaamista liikettä.

8.-9.3.2024 PROFESSIONAL 3: Moduulin teemoina on hengitys osana kehon hyvinvointia, pallean ja koko ääntöhengityksen vaikutus ääneen, jaksamiseen sekä palautumiseen. Opiskellaan hoitotekniikoita pallean, vatsan ja hengityslihaksiston alueille sekä ohjattavia harjoitteita asiakkaille. Käden toiminnallisille linjoille tekniikoita ja kehon hallintaan/tasapainoa kehittäviä harjoituksia. Faskialinjoista opiskellaan pinnallinen etulinja ja käden toiminnalliset linjat.

12.-13.4.2024 PROFESSIONAL 4: Tässä moduulissa tutustutaan äänihäiriöihin ja muihin neurologisiin sairauksiin, joilla on välitön tai epäsuora vaikutus äänenkäyttöön. Puheen neuraalisäätely avaa puheentuoton perusteita aivojen toiminnan näkökulmasta. Opiskelija tehtävänä on esitellä joku oman ammatin neurologinen sairaus, johon toivoo käytännön vinkkejä. Opitaan kartoittamaan äänen riskitekijöitä ja tunnistamaan erilaisia äänihäiriöitä. Moduuli sisältää myös laulutunnin, jolla opitaan uutta omasta äänestä laulun näkökulmasta. Lisäksi tutustutaan näyttelijän valmistautumiseen äänenkäytön näkökulmasta. 

26.-27.4.2024 PROFESSIONAL 5: Moduulissa opiskellaan äänentuottoalueen lihasten ja pehmytkudosten hoitotekniikat, alueen tutkimista ja hoitoalueen määrittämistä äänikyselyä hyödyntäen. Moduuliin sisältyy harjoitusnäytöt klinikka-asiakkailla. Faskioista opiskellaan spiraalilinja ja faskialinjojen vaikutuksista koko kehon hoitoalueet huomioiden. 

24.-25.5.2024 PROFESSIONAL 6: Moduulin aiheena on äänenhuolto osana kehon hyvinvointia sekä kokonaisvaltainen palautuminen osana hoitotyötä ja omaa jaksamista. Moduulissa käydään läpi myös hoitotekniikat lasten kasvojen miimisten, purennan ja kielen sensomotoriikan kuntouttamiseksi. Moduulissa tehdään harjoitushoidot lapsiasiakkaille.

7.6.2024 PROFESSIONAL 7: Sisältää raportoitujen hoitojen palauttaminen ja palaute koulutuksesta, sekä kirjallinen casekoe ja käytännön näyttö. Valmistumisjuhla 😊

Lisäksi noin puolen vuoden päästä näytöstä pidetään kertauspäivä hoitotekniikoista ja asiakkaille ohjattavista harjoitteista, siis kerrataan ja tarkennetaan osaamista tarpeen mukaan. Vuosi valmistumisesta on kertaus opitusta ja koulutus/kertaus tarpeen mukaan kouluttajan kanssa erikseen sovitusti. Mediavuosimaksuun 35€ +alv 24% sisältyy oikeus käyttää VoiceWell ®puheterapeutti -nimimerkkiä ja voit markkinoida omaa osaamista VoiceWell-puheterapeuttina. VoiceWell osaajille tarjotaan edullisia kertauspäiviä etänä sekä Tampereella VoiceWell-keskuksella tarpeen mukaan. Koulutus ei anna pätevyyttä koulutetun hierojan, puhetekniikanopettajan tai laulunopettajan ammatteihin. 

Paikka
VoiceWell-keskus Tampere, os. Suvantokatu 1 F 1.krs, 33100 Tampere (Ratinan ja Koskikeskuksen kauppakeskusten välissä) www.voicewelltampere.fi

Hinta
3580e (sis. alv 24%). Koulutuksen voi maksaa 1-4 erässä.

Hae koulutukseen hakulomakkeella

Tervetuloa äänen, purennan ja hengityksen sekä koko kehon ihmeelliseen maailmaan!

Pääkouluttajana menetelmän VoiceWell-kehittäjä Kirsti Kicka Leppänen, lisäksi koulutuksessa mukana muita alan ammattilaisia.

Tiedustelut Kickalta p. 050 5831965 /  voicewellkicka@gmail.com  / www.voicewell.fi
Etsi