VoiceWell®

Äänen, kehon, purennan ja hengityksen hoitoa ja huoltoa
VoiceWell®-hoito on terveydenhuoltoon kuuluva, monipuolisesti ihmisen ääntä sekä yleistä hyvinvointia hoitava ja ylläpitävä hoitomuoto. VoiceWell® on hoitomenetelmä, joka kohdistuu niihin lihaksiin ja rakenteisiin, joilla on välitön yhteys kurkunpään, purennan, leukojen ja kielen toimintoihin. Hoidon avulla vaikutetaan siis erityisesti äänentuottoelimistön toimintaan. Hoidon tukena käytetään ääniharjoituksia ja annetaan äänenkäytönohjausta kokonaisvaltaisen rentoutumisen ja äänenkäytön tueksi.

VoiceWell®-menetelmän tavoitteena on lisätä tietoisuutta omasta äänenkäyttötavasta, kehosta ja sen toiminnasta. Hoitomenetelminä käytetään hierontaa ja muita manuaalisia hoitotekniikoita. Ensimmäisellä kerralla tehdään asiakkaan kanssa yksilöllinen hoitosuunnitelma, jota hoitojakson edetessä tarkennetaan. Asiakkaan terveydentilasta, ryhdistä, ammatista tai harrastuksista riippuen hoito voi käsittää enemmän purennan ja äänentuottoon suoraan osallistuvien lihasten käsittelyä, mutta tarvittaessa annamme hoitoa myös muille kehonalueille - hoidamme ihmistä kokonaisuutena ja pyrkimyksemme on kokonaisvaltaisen hyvinvointisi tukemisessa.
Tiesitkö, että moniin purentaongelmiin voidaan vaikuttaa ennaltaehkäisevästi ja niitä voidaan hoitaa jo aikaisessa vaiheessa ennen hammaslääkärin hoitoa ja sen tukena tasapainottamalla purentalihasten ja leukojen toimintaa VoiceWell®-menetelmän keinoin? Tällaisia vaivoja ovat esimerkiksi bruksaus eli yönarskuttelu sekä erilaiset leukanivelen toiminnalliset häiriöt. Purentalihaskäsittelyn lisäksi hoidon aikana käsitellään tällöin leukanivelen aluetta, niskahartiaseutua sekä kurkunpään, suunpohjan, pään ja kasvojen alueiden lihaksistoa. VoiceWell®-hoitajat toimivat yhteistyössä hammaslääkäreiden kanssa.  
VoiceWell®-hoidosta hyötyvät erityisesti kaikissa puheammeissa toimivat henkilöt, kuten opettajat, luennoitsijat, puhelin- tai radiotyötä tekevät, papit, asiakaspalvelutyöntekijät ja äänialan ammattilaiset (laulajat, muusikot, puhallinsoittajat) sekä harrastuksenaan laulavat ja soittavat.
VoiceWell®-hoidolla voimme auttaa sinua kun
  • Tarvitset helpotusta lihasten kireyteen purennan tai leukojen alueella
  • Haluat ohjausta hengitykseen liittyviin toimintoihin
  • Tunnet kurkun tai kaulan alueella kireyttä ja tiukkuutta
  • Äänesi väsyy tai käheytyy esimerkiksi työpäivän aikana
  • Kaipaat kokonaisvaltaista rentoutumista

    Tervetuloa kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin äärelle!
VoiceWell®-menetelmän ovat kehittäneet yhteistyössä FT, koulutettu hieroja Kicka Leppänen sekä MuM, osteopaatti Kirsi Vaalio

VoiceWell®-koulutus 2024
puheterapeuteille

Puheterapeutti, oletko kiinnostunut kokonaisvaltaisen
hyvinvoinnin edistämisestä sekä äänen- ja kehonhuollosta?

VoiceWell-koulutus puheterapeuteille alkaa tammikuussa 2024.

Lue lisää koulutuskokonaisuudesta ja hae mukaan!

VoiceWell®-hoitajat

Etsitkö apua purennan ja äänentuoton ongelmiin?

Löydät koulutetut VoiceWell®-hoitajamme täältä.

Äänenhuollon kurssit verkossa


Haluatko oppia helpot ja tehokkaat keinot huoltaa omaa ääntä, rentouttaa purentaa ja helpottaa hengitystä? Silloin nämä verkkokurssit ovat juuri sinua varten!

Palautteita VoiceWell-koulutuksesta

Mikä sai lähtemään VoiceWell-koulutukseen?

Lähdin VoiceWell-koulutukseen käytyäni lyhyen purentaan liittyvän koulutuksen ja kiinnostuin asiasta. Tieto tulee sopivissa määrin koulutuksen kuluessa. Eikä oppiminen lopu edes koulutuksen suoritettuaan: koulutuspäiviä järjestetään jatkossakin ja eri teemoista voi toivoakin koulutuspäiviä.

Kun löysin VoiceWell-koulutuksen tiesin sen olevan minulle sopiva koulutus. Oikeassa olin: Kicka on uskomattoman osaava ja jakaa tietoa meille inspiroivasti ja käytännönläheisesti.

Riikka, VoiceWell-hoitaja, Turku

Mikä innosti koulutukseen?

Koin, että koulutettuna hierojana halusin auttaa asiakkaita vielä spesifimmin. Tarjota hoitoa joka vastaa asiakkaiden nykypäiväisiin ongelmiin. Halusin myös erottautua, ja kehittää toimintaani.

Johanna, VoiceWell-hoitaja, Hämeenlinna

Mitä sain koulutuksesta?

Koin että VoiceWell-tyyppiselle hoidolle oli kysyntää ja erityisesti tarvetta ja että se tarve kasvaa jatkuvasti.

Ymmärrän nyt syvemmin kehoa kokonaisuutena sekä koen että minulla on hierojana erikoisosaamista kehon alueisiin jotka usein jäävät fysikaalisissa hoidoissa usein huomiotta. Osaan suhtautua kehoon entistä lempeämmin ja ohjata tätä lempeää, arkeen helposti solahtavaa itsensä huoltamista myös asiakkaille.

Osaamiseni syveni paljon. En koe että niin sanotusti kilpailisin enää lukemattomien hierojien kanssa samanlaisen palvelun markkinoimisessa vaan minulla on ”oma juttu” ja osaamista johonkin erilaiseen ja joukosta erottuvaan. Ammatillinen itsetunto kasvoi koulutuksen myötä.

Haastavaa oli oikeastaan vain rohkeuden ja luottamuksen kehittäminen otteisiin ja omaan osaamiseen. Mutta Kickan sallivassa ohjauksessa oli mahdotonta kokea ettei asioita oppisi.

Jenni, VoiceWell-hoitaja, Oulu

Oma osaaminen syveni koulutuksen myötä

Asiakastyössä kohtasin paljon purentavaivoista ja kivuista kärsiviä asiakkaita, ja kävin useampia purentalihasten hierontaan keskittyviä koulutuksia. VoiceWell-purentakoulutus erottui kuitenkin selvästi edukseen näistä kaikista ja innostuin laajemmasta koulutuskokonaisuudesta.

VoiceWell-koulutus on tuonut omat vahvuuteni hierojana entistä paremmin esiin ja vastannut monelta osin omia mielenkiinnon kohteitani. VoiceWell-asiakkaat ovat lähtökohtaisesti erittäin tyytyväisiä hoitoihin ja työstäni on tullut entistä palkitsevampaa.

Koulutuksesta ihanana bonuksena on saanut mahtavan kollegajoukon ympärille ja mielenkiintoisia lisäkoulutuksia hoitajakoulutuksen jälkeen.

Krista, VoiceWell-hoitaja, Uusimaa
VoiceWell®-metoden strävar till att öka människans allmänna välbefinnande, lösa muskelspänningar, frigöra rösten och andningen. Målet är att öka medvetandet om den egna röstanvändningen, kroppen och dess funktion. Behandlingsmetoderna är massage och andra manuella vårdformer. Bål, nacke, huvud och hals behandlas samt andningsmuskulatur, käke och tunga. I samband med vården kan kunden även få röstvårdstips samt råd i röstanvändningens grunder. VoiceWell passar alla, men speciellt sångare och andra musiker, människor som talar mycket eller sitter mycket vid datorn, samt idrottare. Även människor som har problem med bettet eller andningorganen får hjälp av VoiceWell-behandlingar. 
VoiceWell®-method is used to increase general well being, relieve tensions in the muscles, free voice production and breathing. The aim is to make the client more conscious of one’s way to produce the voice, of one’s body and its functions. In VoiceWell -method classical massage and other manual treatment techniques are used. The treatment is applied to the trunk, neck and throat area. Also the head including face as well as respiratory muscles, masticators and tongue are treated. After the treatment you may get coaching in basic vocal production. VoiceWell suits everybody, but especially those, who are professional voice users such as teachers, singers, priests, lecturers etc. Also the ones that have bad bite and problems with breathing may benefit from the treatment.  
Etsi